2022 · Grafische laag semi permanente opstelling 'Cameos – Miniature masterpieces' · Rijksmuseum Oudheden Leiden · i.s.m. Anika Ohlerich
Graphic designer Esther de Vries
· +31(0)20 66 33 323 · +31(0)6 108 330 36
m
e
s
·
M
i
n
i
a
u
r
e
·
a
e
r
p
i
c
e
cameeen:


Het Rijksmuseum Oudheden te Leiden verwierf recent een unieke collectie cameeën: in reliëf gesneden edelstenen die een afbeelding van één kleur tonen op een oppervlak van een contrasterende kleur.